OCENĚNÍ NEMOVITOSTI, ZPRACOVÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU, ONLINE ODHAD CENY 


Jsem držitelem certifikátu Oceňování nemovitostí, mám za sebou vysokoškolské vzdělání technického směru - stavební fakultu a ústav soudního inženýrství. Vyhotovuji přesný a odborně zpracovaný odhad tržní ceny či znalecký posudek nemovitosti kdekoli v České republice ať už se jedná o byt, rodinný dům, pozemek, bytový dům, chatu, garáž nebo kanceláře. Tato služba se Vám bude hodit při vyřizování dědictví, vypořádání podílového spoluvlastnictví či společného jmění manželů, při jednání s úřady, soudy, exekuce, bankami, pro potřeby finančního úřadu a v dalších možných případech.

Budete chtít přesný odhad ceny nemovitosti, můžeme se setkat přímo na místě. Přibližně to zabere 30 minut mé práce. Do tří dnů jsem schopen Vám odborně zpracovaný odhad zaslat na Váš email. 

Odhadní cena nemovitosti se může lišit podle účelu k jakému se stanovuje. Odlišná cena může být pro prodej nemovitosti a jiná u dědického řízení.

CHCETE ZNÁT REÁLNOU CENU NEMOVITOSTI?

Osobně či online stanovím tržní cenu. 


KOMPLETNÍ SERVIS S PŘEVODEM NEMOVITOSTI


Máte již vybránu vhodnou nemovitost ke koupi?
Nebo máte nalezeného vlastního kupujícího?
Potřebujete nyní jen bezpečně provést celým procesem nákupu či prodeje?
Nejste si jisti odhadem ceny, kupní smlouvou, katastrem atd.? 

Vše za vás zajistím a provedu kompletní servis s převodem nemovitosti

  • analýza dokumentů k předmětné nemovitosti a potřebných údajů o kupujícím a prodávajícím
  • analýza představy kupujícího o financování koupě a z toho plynoucí potřeba úvěrování, nabídka nejvhodnějšího úvěru, který poskytne některá bankovní instituce v ČR
  • sestavení Rezervační smlouvy či Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (složení zálohy kupujícím, obsahuje závazek prodávajícího i kupujícího)
  • asistence při vyřizování úvěru (LV, katastrální mapa, tržní odhad, bankou akceptovatelná Kupní smlouva, zástavní smlouvy, doručení zástavních smluv na katastrální úřad, ...)
  • zajištění úschovy peněz (advokátní či notářská)
  • vyhotovení znaleckého posudku, případně tržního ceny nemovitosti, zajištění energetického průkazu PENB
  • příprava a podpis kupní smlouvy, včetně doručení kupních smluv na katastrální úřad + podání návrhu na vklad
  • servis s daní z převodu nemovitosti (znalecký posudek, výpočet, vyplnění daňového přiznání, podklady k úhradě)
  • asistence při předání nemovitostí (předávací protokol, přehlašování odběru u dodavatelů služeb: elektřina, plyn, voda, bytové družstvo,...)
  • koordinace všeho výše uvedeného