SPOLUVLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI, O CO SE V REALITNÍM SVĚTĚ JEDNÁ?

01.10.2021

Jste spoluvlastníkem nemovitosti nebo uvažujete o koupi nemovitosti ve spoluvlastnictví? Rád bych Vám ve svém příspěvku přiblížil, co vlastně spoluvlastnictví je, jaké jsou jeho druhy či jaká práva a povinnosti s sebou tento druh vlastnictví nese.  

Podílové spoluvlastnictví představuje stav, kdy danou nemovitost vlastní více vlastníků. Podíly spoluvlastníků mohou být rozděleny na dva, ale i více vlastníků v různém vlastnickém poměru. Spoluvlastnit můžete nemovitost v rámci rodiny, ale i s cizími lidmi, řekněme sousedy. Je třeba podotknout, že každý z vlastníků má právo k celé věci. Pokud tedy vlastníte v podílu 1/3 pozemku o výměře 3 000 m2, neznamená to, že 1 000m2 je vašich, ale že máte třetinový podíl na každém metru čtverečním. Podle velikosti podílu jsou pak stanoveny práva a povinnosti.

Celou záležitost můžeme shrnout do několika bodů:

  • Spoluvlastníci mohou mít stejné nebo různé podíly
  • Každý ze spoluvlastníků má právo k celé nemovitosti
  • Velikost podílu udává účast na právech a povinnostech

S čím se setkávám v praxi?

Velkou roli zde hraje vztah mezi jednotlivými vlastníky. Ne vždy jsou schopni a ochotni spolu vzájemně jednat. Ožehavým tématem jsou například náklady na údržbu nemovitosti, změnu užívání či změny týkající se zlepšení stavu nemovitosti. V takových případech by měli vlastníci hlasovat dle svých podílů.

Jak se řeší neshody mezi spoluvlastníky?

Pokud se spoluvlastníkům nepodaří společně se dohodnout, nabízí se několik variant k řešení situace. 

  1. Rozdělení věci
  2. Vypořádání se
  3. Společný prodej

Rozdělení věci je možné v případě, pokud je věc reálně rozdělitelná. V praxi to znamená, že rozdělením vznikne více samostatných věcí, které je možné samostatně užívat. Například je možné rozdělení bytového domu na jednotlivé bytové jednotky či rozdělení pozemku na více částí při zachování přístupnosti ke každé nově vzniklé parcele.

Další možností je přidělení věci určitému vlastníkovi. To je možné za předpokladu, pokud daný spoluvlastník má o věc zájem a dále zda je schopen zaplatit ostatním spoluvlastníkům odpovídající náhradu. Výsledkem je, že věc zůstane jednomu vlastníkovi, který ostatní spoluvlastníky vyplatí.

Poslední variantou je prodej věci ve veřejné dražbě třetí osobě a následné rozdělení získaných prostředků mezi spoluvlastníky s ohledem na velikost jejich podílů. K tomuto řešení dojde v případě, kdy není možné věc rozdělit či v situaci, kdy žádný ze spoluvlastníků nemá dostatek prostředků k vyplacení všech ostatních spoluvlastníků.


Jak Vám v těchto situacích mohu pomoci já?

Ať už jste v jakékoliv z těchto situací, jsem schopen Vám pomoci s řešením. Rád s Vámi zkonzultuji všechny možnosti, které je možné realizovat a následně jsem schopen zajistit i samotnou realizaci s cílem dosáhnout pro Vás nejlepších podmínek. Ať už se bude jednat o pomoc s prodejem či rychlé odkoupení podílu, budu stát na Vaši straně. ---------------------------------------------

Pokud vlastníci nemovitosti naleznou vzájemnou dohodu, po prodeji nemovitosti se vypořádají dle svého podílu. Pokud však chce jeden ze spoluvlastníků svou část prodat třetí osobě, může být celý proces komplikovanější. V obou případech Vám jsem jako dlouholetý realitní makléř s prodejem nemovitosti schopen pomoci. Zajistím jak samotný prodej, tak i právní či administrativní servis.

V takových případech by měli vlastníci hlasovat dle svých podílů. ??? donucení ???

(podstata odstavce - jsem schopen vám pomoci v jakékoliv situaci

Ať už jste v jakékoliv z těchto situací, jsem schopen Vám pomoci.

Rychlý a výhodný odkup investiční společnosti.

Jak prodat nemovitost jako spoluvlastník? - pomůžeme vám ve všech oblastech,

ke stejným závěrům Vás povede i soudce
Směřovat k vykoupení podílu nebo k pomoci při prodeji. Jsem schopen zajistit všechny varianty. 

RÁD VÁM POSKYTNU MÉ ZKUŠENOSTI.

Ing. MARTIN HAVRÁNEK

realitní expert na Vaší straně

+420 603 527 858
m.havranek@reality11.cz