KOMPLETNÍ SERVIS S PŘEVODEM NEMOVITOSTI

Máte již vybránu vhodnou nemovitost ke koupi?
Nebo máte nalezeného vlastního kupujícího?
Potřebujete nyní jen bezpečně provést celým procesem nákupu či prodeje?
Nejste si jisti odhadem ceny, kupní smlouvou, katastrem atd.? 

Vše za vás zajistím a provedu kompletní servis s převodem nemovitosti

  • analýza dokumentů k předmětné nemovitosti a potřebných údajů o kupujícím a prodávajícím
  • analýza představy kupujícího o financování koupě a z toho plynoucí potřeba úvěrování, nabídka nejvhodnějšího úvěru, který poskytne některá bankovní instituce v ČR
  • sestavení Rezervační smlouvy či Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (složení zálohy kupujícím, obsahuje závazek prodávajícího i kupujícího)
  • asistence při vyřizování úvěru (LV, katastrální mapa, tržní odhad, bankou akceptovatelná Kupní smlouva, zástavní smlouvy, doručení zástavních smluv na katastrální úřad, ...)
  • zajištění úschovy peněz (advokátní či notářská)
  • vyhotovení znaleckého posudku, případně tržního ceny nemovitosti, zajištění energetického průkazu PENB
  • příprava a podpis kupní smlouvy, včetně doručení kupních smluv na katastrální úřad + podání návrhu na vklad
  • servis s daní z převodu nemovitosti (znalecký posudek, výpočet, vyplnění daňového přiznání, podklady k úhradě)
  • asistence při předání nemovitostí (předávací protokol, přehlašování odběru u dodavatelů služeb: elektřina, plyn, voda, bytové družstvo,...)
  • koordinace všeho výše uvedeného